Magistro Baigiamasis Darbas

RöMIMO PROJEKT ? VALDYMO MODELIS - epublications.vu.lt

Posted on 14-Oct-2017

Marketingo ir prekybos vadybos programa Kodas 62103S117 INDR ö ŠVELNYT ö MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS ... Integruota marketingo komunikacija ir jos procesas ....

https://epublications.vu.lt/object/elaba:1918430/1918430.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Agn Rumbutyt SUSIJUSI ? ASMEN ? SANDORI ? ?TAKOS AKCIJ ? ...

Posted on 12-Oct-2017

Magistro baigiamasis darbas Finans ? ir bankininkyst ÷s studij ? programa, valstybinis kodas 612 04S110 ... Kaunas, 2009 . 2 TURINYS SANTRAUKA ....

http://www.nasdaqbaltic.com/files/vilnius/inv_sv/Agne_Rumbutyte_Magistro_da...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Šun? epilepsija: etiologija, diagnozavimas, gydymas Canine ...

Posted on 09-Sep-2017

4 SANTRAUKA Magistro baigiamasis darbas. Autor?: Lina Genyt?. Vadovas: doc. dr. Gintaras Zamokas. Tema: Šun? epilepsija: etiologija, diagnozavimas, gydymas..

https://publications.lsmuni.lt/object/elaba:15107632/15107632.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

aleksandro stulginskio universitetas agronomijos fakultetas ...

Posted on 31-Aug-2017

Agronomijos fakulteto student? baigiam?j? darb? vertinimo komisijos ... Agronomijos studij? programos magistro baigiamasis darbas / Vadov? lekt. dr..

http://gs.elaba.lt/object/elaba:2140331/2140331.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO NURODYM? SANTRAUKA - ku.lt

Posted on 11-Aug-2017

MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO NURODYM? SANTRAUKA Magistro baigiamasis darbas yra esminis ir galutinis s?kmingo mokymosi magistrant?roje tikslas.

https://www.ku.lt/smf/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/MBD-santrauka-2016...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

MAGISTRO DARBAS - epublications.vu.lt

Posted on 11-Aug-2017

Patvirtinu, kad magistro baigiamasis darbas parašytas savarankiškai, nepažeidžiant kitiems asmenims priklausan ?i? autori ? teisi ?, ....

https://epublications.vu.lt/object/elaba:2155234/2155234.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS SOCIALIN?S POLITIKOS ...

Posted on 11-Aug-2017

3 Jei magistro baigiamasis darbas yra empirinis, jame turi b?ti teoriškai pagrindžiamas empiriškai nagrin?jamas klausimas ir pristatomi empirinio tyrimo ....

https://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/katedros/psichologijos_katedra/magis...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS - talpykla.elaba.lt

Posted on 11-Aug-2017

Magistro baigiamasis darbas Darbo vadov?: ... Šiuo metu n?ra atliktas joks platesn?s apimties darbas, kuris b?t? palygin?s Lietuvos ir.

http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:2121539/datastreams/MAI...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Magistro baigiamasis darbas - talpykla.elaba.lt

Posted on 11-Aug-2017

Magistro baigiamasis darbas . Tarptautin?s ekonomikos studij? programa, valstybinis kodas 621L10016 . Ekonomikos studij? kryptis. Vadovas prof. habil. dr ....

http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8918465/datastreams/MAI...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

SPORTO BIOMEDICINOS FAKULTETAS MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS

Posted on 11-Aug-2017

lietuvos k no kult ros akademija sporto biomedicinos fakultetas kineziterapijos katedra magistro baigiamasis darbas kineziterapijos efektyvumas.

http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:1959116/datastreams/MAI...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO TVARKA

Posted on 11-Aug-2017

Magistro baigiamasis darbas – tai savarankiška baigiamoji tiriamojo pob?džio studija, rodanti autoriaus geb?jim? panaudoti studij? metu ?gytas ir ....

https://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/katedros/bankininkystes_ir_investici...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS - publications.lsmuni.lt

Posted on 11-Aug-2017

2 . DARBAS . ATLIKTAS NEUŽKRE?IAM?J? LIG? KATEDROJE PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUM? Patvirtinu, kad ?teikiamas magistro baigiamasis darbas ....

https://publications.lsmuni.lt/object/elaba:2196444/2196444.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS - publications.lsmuni.lt

Posted on 11-Aug-2017

2 DARBAS ATLIKTAS MAISTO SAUGOS IR KOKYB?S KATEDROJE PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUM? Patvirtinu, kad ?teikiamas magistro baigiamasis darbas ....

https://publications.lsmuni.lt/object/elaba:15808481/15808481.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Magistro baigiamasis darbas - talpykla.elaba.lt

Posted on 11-Aug-2017

SANTRAUKA Baigiamasis magistro darbas buvo rašomas apie žmogaus privatumo pažeidimus, kai yra kontroliuojama elektronini? ryši? tinklais perduodama informacija..

http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:2143526/datastreams/MAI...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Baigiamasis (bakalauro, magistro) darbasBaigiamasis ...

Posted on 11-Aug-2017

Baigiamasis (bakalauro, magistro) darbasBaigiamasis (bakalauro, magistro) darbas Bakalauro baigiamojo darbo tikslas ....

http://www.su.lt/bylos/fakultetai/socialines_geroves_ir_negales_studiju/Stu...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

MAGISTRO DARBAS - KTU ePubl

Posted on 11-Aug-2017

Baigiamojo magistro darbo ... Kaunas Patvirtinu, kad mano Rasos Šimbarien?s baigiamasis magistro darbas tema „Šilumos sektoriaus ?moni?.

https://epubl.ktu.edu/object/elaba:14373672/14373672.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

MAGISTRO DARBAS - KTU ePubl

Posted on 11-Aug-2017

Baigiamojo magistro darbo „Darniojo kaimo turizmo tobulinimo ... Patvirtinu, kad mano Lijanos Mickevi?i?t?s baigiamasis magistro darbas tema „Darniojo ....

https://epubl.ktu.edu/object/elaba:14975066/14975066.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Marketingo veiklos efektyvumo vertinimas

Posted on 31-Jul-2017

MARKETINGO VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMAS. Magistro baigiamasis darbas. Marketingo ir tarptautinės komercijos studijų programa, valstybinis kodas  ....

http://gs.elaba.lt/object/elaba:2113557/2113557.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

AA 285 Lbs - Road To Hershey

Posted on 27-Oct-2017

(1-3)10 Joshua Velez-Arce 27-8 Bishop McDevitt 4 ... Anthony Dee 15-5 67 ... 10 Andrew Sutton 24-18 Pen Argyl.

https://roadtohershey.net/wp-content/uploads/2016/04/2012-AA-Southeast-Regi...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Minutes - BMW Car Club of America

Posted on 27-Oct-2017

BMW CCA Annual Meeting Minutes 1 of 3 ... Jeff Fait, Lindsay Draime, Andrew Plantz, Brett Sutton, Dee Sutton, Bob Morin, Sheila ... Oscar Velez BMW CCA ....

https://www.bmwcca.org/sites/default/files/content/meeting_minutes%20/m2016...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]


Recent Searches :